Sağlık

Sağlık

Sağlık; fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal açılardan iyi olma hali olarak tanımlanmaktadır. Ve düzenli fiziksel aktivitenin sağlığı koruyucu ve geliştirici etkileri uzun süredir bilinmektedir.

Gelişmiş bir fiziksel uygunluk düzeyi kişiye sağladığı fiziksel ve fizyolojik faydaları sayesinde bireylerin gün içerisinde daha az yorgunluk ile daha çok iş yapabilme kapasitesini artırır, tehlikeli durumlarla karşılaştığında yaralanma riskini azaltır, benlik algısını geliştirir ve hoşgörü sağlar. Fiziksel olarak aktif bir yaşamın bir alışkanlık haline getirilmesi ise hedeflenen fiziksel uygunluğun geliştirilmesidir. Fiziksel uygunluk (fitness) hem sağlığa hem de beceriye ilişkin (motor uygunluk unsurları) unsurları kapsamaktadır. Sağlığa ilişkin parametreler aerobik uygunluk, kas kuvveti, kas dayanıklılığı, esneklik ve vücut kompozisyonudur. Beceriye ilişkin unsurları ise anaerobik güç, denge, çeviklik, koordinasyon, sürat ve reaksiyon zamanıdır.

Bir antrenman programından en üst düzey verimin alınabilmesi için hazırlanan programın bireye özgü olması gerekmektedir. Genetik yapı, anatomik farklılıklar, psikolojik özellikler, fizyolojik farklılıklar hem performans sporcuları hem de sedanter bireyler için bireysel antrenman programı hazırlamayı mecbur kılmaktadır. Bununla birlikte antrenmanlar sırasında yüklenme şiddeti ve aralıkları ile dinlenme sürelerinin belirlenmesi ve antrenman programının yetkinliğinin izlenebilmesi için bireylerin mevcut ve değişen durumlarının belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir. Bunun için laboratuvar ve alanda yapılan testlerin kullanılması gerekmektedir. Fiziksel uygunluğa ait olan ve gelişimi hedeflenen her bir parametre ayrıca ölçülüp hedefe bağlı olarak belli bir antrenman süre, sıklık, şiddet ve kapsamı belirlenmelidir.

SensingBodyAcademy olarak tüm yaş ve cinsiyetten bireylerin özel ihtiyaçlarını belirleme, onlara uygun antrenman programı oluşturma ve oluşturulan programın takibi uzman personellerimiz tarafından en geçerli ve güvenilir yöntemlerle yapılmaktadır.