• Mindful Terapi

  Mindfulness:

  Mindfulness, anda olmak ve anda olanı fark edebilmekle ilişkili bir kavramdır. Türkçeye, bilinçli farkındalık olarak çevrilen mindfulness, olanı yargılamadan gözlemleme ve an’ın içinde her ne oluyorsa, olduğu haliyle deneyimleyebilme yetisiyle ilişkilidir. Herkeste var olan bu yetiyi kullanmak ve güçlendirmek için, çalışmalar esnasında zihinsel ile bedensel pratiklerden destek alırız.
  Mindfulness çalışmaları dikkat ve konsantrasyonu an’da tutmaya yardımcı olurken, duygusal netliği arttırarak günlük hayatın içinde savrulmadan yaşamaya yardımcı olur. Aynı zamanda kim olduğumuz, dünyadaki yerimiz ve bunu ne şekilde gördüğümüz gibi farkındalık sürecinde de oldukça önemli bir yeri vardır.

 • Mindful Terapi

  Somatik Deneyimleme:

  Somatik Deneyimleme , travma sonrası kaygı bozukluğu ve fiziksel travmayla ilişkili diğer sağlık problemlerinin tedavisinde kullanılan bir terapi şeklidir. Bu terapi şeklinde, danışanın bedensel duyumsamalarına odaklanılır. Somatik deneyimlemede kullanılan terapinin merkezinde yatan esas, travmatik bir durumun otonom sinir sistemi üzerinde yarattığı bozukluk neticesinde bireyin kendini düzenleme yetisinin sekteye uğraması ve otonom sinir sistemi ile bu yeti arasındaki ilişkinin fark edilmesine dayanır. Kullanılan teknikler sayesinde yaşantılanan zorlu durum sonrası bedende oluşan gerilim, travmatik olayın yeniden yapılandırılması ve kazanılan bedensel farkındalık sayesinde sinir sisteminden boşaltılarak sinir sisteminin dengeye gelebilme kapasitesini yeniden kazanabilmesine yardımcı olur.

 • Mindful Terapi

  Psikoterapi:

  Psikoterapi, ruhsal, duygusal ve davranışsal sorunlara ilişkin, insanların kendi duygularının, güdülerinin ve hareketlerinin farkında olmalarını hedefleyen, konuşmaya dayalı bir tedavi yöntemidir.
  Psikoterapinin tedavi edici gücünün ortaya çıkabilmesi terapist ile danışan arasında güvenilir ve samimi ortamın oluşabilmesine bağlıdır. Bu koşullar oluştuktan sonra terapist uygun gördüğü zamanlarda müdahaleler yaparak kişinin kendine daha objektif bir yerden bakmasını sağlamayı hedefler.

 • Mindful Terapi

  Nefes Terapisi:

  Nefes terapileri, nefesin sağlık üzerindeki iyileştirici özelliğini merkeze alan tedavi yaklaşımlarını içerir. Her terapi şeklinde olduğu gibi nefes terapilerinde de başka uygulamalar ile birlikte yürütülen farklı nefes egzersiz türleri vardır. Örneğin yoga, tai-chi veya chi-gong uygulamaları esnasında yapılan nefes çalışmaları bunlara örnek olarak verilebilir. Bu egzersizlerde nefes kullanımı fiziksel hareketlerle uyum içindedir.
  Bakıldığı zaman hayat nefesle başlayıp nefesle sona erer. Nefes ile bedene organizmayı canlı tutan ve yaşamı mümkün kılan oksijeni, başka bir bakış açısıyla da yaşam enerjisini almış oluruz. Nefes terapisi uygulamaları ve nefese yönelik çalışmalar kişinin farkındalığını nefesine yönlendirerek, kişiye fiziksel, zihinsel ve duygusal bütünlük sağlayan ve organizma sisteminde iyileşme gerçekleştiren güçlü bir teknik sunar.
  Stresin, yorgunluğun veya olumsuz duyguların zarar verici etkisini azaltmak gibi konularda da önerilen nefes terapisi yaklaşımı; farklı birçok hastalığın tedavi sürecinde, tedavi yöntemi olarak olmasa da gevşeme teknikleri ile sağlıktaki dengenin bulunmasına yardımcı yöntem olarak uygulanmaktadır.

 • Mindful Terapi

  Ses Terapisi:

  Ses terapisi, sesin hatalı kullanılmasına bağlı olarak oluşan organik ve fonksiyonel ses bozukluklarının davranışsal yolla tedavi edilmesidir. Ses terapisi yöntemlerinde hasarı önlemek için sesin doğru kullanımını öğretmek hedeflenmektedir.
  Terapide kullanılan tedavi yöntemi, hastalığa, kişinin konuşma alışkanlıklarına, ses kullanım ihtiyaçlarına, göre değişmektedir.
  Ses terapisinde kullanılan pek çok teknik laringeal, supra, infra ve ekstra laringeal kas gruplarının ergonomik ve koordine kullanımını sağlamaktadır. Böylece ses ve konuşma organlarının davranış kusurları ve motor eksiklikleri etkili bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

 • Mindful Terapi

  Hareket/Dans Terapisi:

  1940’lı yıllarda Amerika’da şekillenmeye başlayan dans / hareket terapisi, günümüzde farklı yaş gruplarıyla, farklı ihtiyaçlara göre uygulanabilen bir psikoterapi yöntemi haline gelmiştir. Amacı, hareketin ve dansın psikoterapötik uygulaması sayesinde kişisel, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişim sürecinde yaşantılanan psişik kaynaklı rahatsızlıkların etkenlerini bularak kişilerin bu etkenlerin ne şekilde işlediğini fark etmelerini sağlamak ve bu yoldan sıkıntıyı gidermektir. Bunu yaparken hareketi derinlemesine gözlemleyerek bireyin iç  dinamikleriyle olan bağlantısını araştırmaktadır. Dans terapisi alanında önemli bir yeri olan psikolog ve hareket araştırmacısı Martha Davis’e göre; bedensel hareket aynı anda hem iç ruhsal, hem kişiler arası hem de kültürel kalıpları yansıtır. Bu açıdan bakacak olursak, beden bireyin iç dinamiklerinin yalnızca göstergesi değil, ta kendisidir. Gözlenen bedensel hareket, bireyin içsel sürecine doğrudan ulaşmayı sağlar ve harekette eksik ya da gelişmemiş öğelerin fark edilmesi sayesinde, kişinin kişilik yapısındaki ya da çevreyle kurduğu ilişkideki yeterince gelişmemiş, bastırılmış ya da çatışmalı olan yanlar kolayca görünürlük kazanır.
  Günümüzde dans / hareket terapisi bire bir seans veya grup terapisi olarak birçok sosyal hizmet ve eğitim alanında, lisanslı terapistler tarafından uygulanmaktadır.

 • Mindful Terapi

  Aile Dizimi:

  Alman terapist Bert Hellinger tarafından geliştirilmiş bir yöntem olan aile dizimi (sistem dizimi) terapisi, ailenin kuşaklar boyu birbirine görünmez bir bağla derinden bağlı olduğu anlayışından doğmuştur.
  Bu yöntem, çağlar öncesinde yaşanan deneyimlerin, insanlığın DNA’sına kazındığı savı üzerinden hareketle, kollektif bilinç kuramını temel alır ve şunu söyler: Her ailenin enerjisel anlamda bir sistemi var, bu sistemde yaşantılanan kitlenmeler (her türlü haksızlık, cinayet vs.) enerjinin sistemdeki döngüsünü sekteye uğrattığı için, bu bazen kitlenmenin olduğu nesilde, bazen de sonraki nesilde problem olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle bireysel olarak yaşantılanan pek çok problemin aile sistemindeki düzensizliklerden kaynaklandığı görüşünü benimser.
  Ne gibi problemler? Sisteme sonradan katılan bireyler kendilerinden önce var olan vicdani dengesizliği gidermek üzere çoğunlukla gerçek sebeplerinden habersiz, mutsuzluk getiren roller üstlenebiliyorlar. Bu da kişinin yaşadığı psikolojik rahatsızlığın temelini oluşturabiliyor.
  Klasik psikoloji anlayışında, var olan sıkıntı sadece bireyin kendi başından geçen olay ve durumlar göz önünde bulundurularak değerlendirilirken; aile dizimi yöntemi ile yaşayan yaşamayan, tanınan tanınmayan sisteme ait tüm bireylerin yaşadığı her şey sıkıntının değerlendirilmesi sürecinde önem taşımaktadır. Çözüm için tüm bu insanlar ve olaylar ile birlikte çalışılması gerekmektedir.

 • Mindful Terapi

  Manuel Terapi:

  Latince manus (el) isminden türemiş olan manuel terapi, özel tekniklerin kullanıldığı ve el ile uygulanan tedavi yöntemlerinin genel adıdır.
  Bel ve boyun rahatsızlıkları başta olmak üzere, kas - iskelet sistemiyle alakalı: diz ağrıları, fibromiyalji, karpal tünel sendromu, siyatik sinir sıkışması, skolyoz, sinir sıkışmaları, adet ağrıları, kalça ağrıları, ağrılı kas ve yumuşak doku sendromları, kireçlenme gibi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır.
  Manuel terapinin uygulanmadığı durumlar: travmatik ve patolojik kırık ve çıkıklar, ileri derecede osteoporoz, romatoid artrit, enfeksiyöz artritler, aseptik nekroz, osteomiyelit, malignite (kötü huylu tümörler)’dir.
  Manuel Terapi’nin ayırt edici özelliği ise şudur: klasik tedavide, ağrının semptomlarına odaklanılarak ilaç ile ağrı giderilmeye çalışılır ancak sorunun kaynağı araştırılmaz. Manuel terapi ile herhangi bir ilaç veya cerrahi müdahale olmaksızın vücut biyomekaniği bir bütün olarak ele alınıp özel teknikleri ile sorunun kaynağına yönelik bir araştırma yapılır. Tedavinin neredeyse yarısı sorunu tespit etmektir, hatta bazı durumlarda tedavi bile gerekmeyebilir.
  Manuel terapi için hastanın mutlaka önce doktor kontrolünden geçerek gerekli laboratuvar ve radyoloji tetkiklerini yaptırmış olması gerekmektedir. Eğitimli olmayan kişiler tarafından yapılan uygulamalarda ciddi yan etkilerin ortaya çıkma ihtimali vardır. Ülkemizde, bu konuda özel eğitim almış olan tıp ve rehabilitasyon uzmanları, fizyoterapistler ve pratisyen hekimler tarafından manuel terapi teknikleri uygulanmaktadır.

 • Mindful Terapi

  Masaj Terapisi:

  Masaj; deri, derialtı dokusu, kaslar, iç organlar, metabolizma, dolaşım ve lenf sistemlerinin mekanik ve sinirsel yolla tedavi amaçlı uyarılması, çeşitli darbeler ve ovmalarla bölgesel kan dolaşımını arttırma, damarları genişleterek dokuya daha fazla kan gelmesini sağlama yöntemidir. Masaj terapisinde bedendeki yumuşak dokuların normalleşmeleri amacıyla bu dokular bilimsel bir şekilde manipüle edilir. Doğal şifa sanat tekniklerinden bir tanesi olan masaj, amaç ve yapılış teknikleri açısından farklılıklar gösterir. Günümüzde de farklı adlar altında kimi birbirine benzer kimi birbirinden uygulama ve teknik açıdan tamamen farklı pek çok masaj çeşidi bulunmaktadır.
  Genel olarak, sabit ya da hareketli basınç uygulama, tutma şeklinde manuel tekniklerden oluşan masaj terapisi, öncelikli olarak ellerle uygulansa da, bu yöntemle ön kollar ve dirsekler de kullanılır. Kan dolaşımını, kan ve lenf akışını etkileyerek, kas gerilimini azaltır ve sinir sistemini etkileyerek dokuların iyileşmesini hızlandırır.

 • Mindful Terapi

  Akupunktur:

  Çin tıbbına göre vücudun bazı noktalarına iğneler batırılarak yapılan tedavi yöntemidir. Akupunktur öncelikli olarak karşılaşılan çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılır.
  Akupunktur, günlük stres ile baş etmeye yardımcı olur, bağışıklık sistemini güçlendirir, iç organların fonksiyonlarını ve hormonal sistemin çalışmalarını düzenler. Akupunkturun ağrı azaltıcı, iyileştirici, bağışıklık sistemini düzene sokucu etkileri sayesinde bu yöntem günümüzde birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.
  Akupunkturun büyük öneme sahip yararları arasında depresyon belirtilerinin ve psikolojik durumun düzeltilmesine yardımcı olması sayılabilir. Ayrıca fibromiyalji, miyofasiyal gibi ağrılı durumlar ile baş etmeye yardımcı olur.

 • Mindful Terapi

  Ayurveda:

  Ayurveda; kökeni Hindistan’a dayanan ve oldukça eski bir geçmişe sahip, beden sistemlerinin her yönden dengede kalmasına yardımcı olan en eski şifa ve tıp sistemlerinden birisidir. Batı’da ‘’ayurvedik tıp’’ olarak anılır ve alternatif tıp yöntemi olarak uygulanmaktadır.
  Her beden tipinin ayrı ve özgün olduğu savından hareket eder. Ayurveda sisteminde insan beden yapıları tiplere ayrılır. Bu tiplere ‘’dosha’’lar denir ve temelde insanın psikolojik, biyolojik ve kimyasal özelliklerine göre 3 farklı şekilde gruplanır. Dışarıdan gelen birçok etki (buna iyi beslenmemek veya stresli bir olay yaşamak da dahil) fiziksel duruma yansıyarak bedendeki dosha’ların dengesinin bozulmasına sebep olur. Bozulan ‘’dosha’’ dengesi sağlıklı beslenme, yaşam biçimi ve bitkilerden destek alınarak dengeye gelebilir. Bu nedenle sağlık için kişinin kendi beden tipini bilmesi çok önemlidir. Herkesin beden yapısı farklı olduğundan birine iyi gelen bir şey diğerine iyi gelmeyebilir.
  Ayurvedik tedavilerde istenen kilit noktalardan bir tanesi de tedaviyi alan kişilerin bu süreçte aktif birer katılımcı olmalarıdır. Çünkü bu tedavilerde kişilerin hayat tarzlarını ve alışkanlıklarını değiştirmeleri gerekebilir.

 • Mindful Terapi

  Metabolik düzenleme:

  Metabolik düzenleme, kişiye özel bir beslenme programı oluşturularak, yeme - içme alışkanlığının sağlıklı ve dengeli bir şekilde yeniden düzenlenmesidir.
  Doktor kontrolünde gerçekleşen bu uygulamada öncelikle gerekli laboratuvar tahlilleri yapılır ve bu tahliller ışığında kişiye özel bir beslenme planı hazırlanır. Kişiye özel hazırlanan beslenme planı sayesinde vücut ihtiyaç duyduğu besinleri karşılayarak metabolizmanın çalışması dengelenerek desteklenir.
  En az iki hafta devam eden sıkı beslenme döneminin ardından, önceki aşamada izin verilmeyen besinleri ve miktarları deneme kısmı başlar. İşte bu süreçte kişiye en iyi uyan beslenme şekli oluşturulur.
  Metabolik düzenleme sağlıklı bir şekilde kişilerin kilolarını kontrol altında tutmalarını sağladığı gibi; metabolizma dengesini, kalp ve kan dolaşımının korunmasını, şekerin ve metabolizmanın dengelenmesini de sağlar.