Dr. Dicle ARAS / Akademik Araştırmalar ve Eğitim Destek Direktörü

Dr. Dicle ARAS

SensingBodyAcademy danışman hocalarımızdan ve Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Fakültesi hocalarından Dr. Dicle Aras, üniversitede, insan anatomisi ve fizyolojisi, ilk yardım, doğa sporları, kaya tırmanışı, antrenman uygulaması ve alan testleri, rekreasyon liderliği, sporda kondisyon, bilimsel araştırma teknikleri alanlarında dersler vermektedir.

Uluslararası birçok yayını ve yürüttüğü projesi bulunan Dicle Aras’ın özellikle uzmanlaştığı araştırma alanları arasında ayrıca egzersiz fizyolojisi, fiziksel uygunluk ve sağlık, spor kaya tırmanışı yer almaktadır.

Teknik koordinatörlük, editörlük, hakemlik gibi sürdürdüğü diğer mesleki deneyimlerin yanı sıra Romanya’da düzenlenen 16. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Perspektifler Konferansı´nda bilim kurulu üyeliği ve oturum başkanlığı, Polonya’da düzenlenen 3. Uluslararası Watsu Konferansı´nda bilim kurulu üyeliği görevleriyle önemli birçok uluslararası bilimsel komite ve kurulda yer almıştır.    

Dicle Aras, SensingBodyAcademy tırmanış branşı bölüm hocası olarak hareket bilimlerine özel anatomi ve fizyoloji bilgi ve deneyimleri ışığında eğitimler ve kurslar vermekte ve Akademik Araştırmalar ve Eğitim Destek Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Yüksek lisans ve doktora tezlerini; Kaya Tırmanıcılarında Düşme Kaygısının Tırmanış Sırasında Görülen Bazı Fizyolojik Değerlere Etkisi ve Sekiz Haftalık Spor Kaya Tırmanışı Antrenmanının Kalp ve Seçilmiş Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelere Etkisi konularında yapmış olan Hocamızın, farklı konular üzerindeki deneysel çalışma ve makalelerine de SensingBodyAcademy Akademik Çalışmalar alanından ulaşabilirsiniz.