MODÜL 1: Parçadan Bütüne Sistemler, Sistemler Arası İlişki

MODÜL 1: Parçadan Bütüne Sistemler, Sistemler Arası İlişki

21-22-23 Aralık 2018 / SensingBodyAcademy, Antalya

Anatomi & Fonksiyonel Anatomi ve Duygusal Anatomi Serilerinin ilk modülü 21 Aralık’ta başlıyor!
.
Modül 1 detayları en alttadır! Ancak vakit ayırarak, sürecin tamamını okumanızı tavsiye ederiz.
.
Seviye 1 modülleri, toplamda 300 saat sürecek olan serüvenin ilki; 
• yapıtaşından parçalara, 
• parçadan sistemlere, 
• fizik bedenin iç dünyasını tanımaya,
• hareketi oluşturan “hareket sistemi” parçaları, bedende yerleştiği alanları ve yaptırdığı fonksiyonları kavramaya,
• hareketle değişen ve hareketi etkileyen diğer sistem fonksiyonlarını öğrenmeye,
yönelik olarak tasarlandı. 
.
MODÜL 1 / ANATOMİ / Parçadan Bütüne Sistemler, Sistemler Arası İlişki
.
Bu modül hücreden - sisteme vereceğimiz bilgilerle başlayacak. Bilgileri işinize yarayacak şekilde ve bütünü değerlendirirken kullanabileceğiniz birer kılavuz olarak öğreneceksiniz!
.
“Hareket Sistemi” ve bileşenlerinin yanısıra etkileyen ve etkilenen sistemler arasında inceleyeceğimiz diğer sistemler ise “Dolaşım”, “Solunum” ve “Sinir” sistemleri ile onların bileşenleri olacak. 
.
İlk modül 40 saatlik bir teorik ve pratik alanı içinde aktarılacak!
.
Fonksiyonun anatomisine geçmeden önce kavramanız gereken tüm alt başlıkları burada öğrenecek, bedendeki kas, kemik isimlerine ve yerlerine, fonksiyonlarına ve sistemlerle arasındaki ilişkilere aşina olacaksınız. Böylelikle ikinci modül olan “Fonksiyonel Anatomi” bölümünde terimler artık zihninizde uçuşan semboller olmaktan çıkacak ve algınıza yerleşmiş, tanıdık birer kavram haline gelerek, konuyu, hareketin anatomisini kavramanızı sağlayacak.
.
MODÜL 2 / FONKSİYONEL ANATOMİ / Hareketin Doğası (Düşünce-Eylem-Sonuç)
.
Anatominin, hareket uygulayıcıları ve bedeni keşfe meraklı insanoğlu için temellerini ve detaylarını aktardığımız bu modül, tüm branş uygulayıcılarına (pilates, yoga, tırmanış, dans, bale, crossfit eğitmenleri ve uygulayıcıları; beden terapi ve psikoterapi uygulayıcıları) açık olarak tasarlanmıştır. Herhangi bir egzersiz disiplini değil, “İNSAN BEDENİ” kılavuz olarak alınmaktadır. 
.
Programa katılmak için bir branşın öğreticisi olmanız gerekmez. Herhangi bir branşın uygulayıcısı olmanız ve hatta “insan bedeni ve dinamikleri” ne meraklı olmanız halinde de katılabilirsiniz.
.
MODÜL 3 / FONKSİYONEL ANATOMİ (Branşlara özel)
.
Fonksiyonel Anatominin branşlar bazında aktaracağımız kısmında ise bu yıl;
.
• 3.1. Pilates Eğitmen ve Uygulayıcıları için Fonksiyonel Hareket Bilgisi
• 3.2. Yoga Eğitmen ve Uygulayıcıları için Fonksiyonel Hareket Bilgisi
.
iki önemli başlığımız olacak ve 2 ayrı modül olarak duyurusunu yapacağız.
.
MODÜL 4 / “HAREKETTE FARKLILIKLARA YAKLAŞIM (PATOLOJİ) 
.
Beden mekanizmasını ve biomekaniği öğrendikten sonra parçaların birbirleriyle olan ilişkisinde veya bir parçanın bütünde yarattığı aksaklıklar üzerinde duracağımız “Harekette Patolojiye Yaklaşım” modülümüz gerçekleşecek.
.
Patoloji olarak nitelendirdiğimiz farklılıkları tanıyarak, sebepleri üzerinde durduktan sonra, yarattığı etki yani sonuçları ve etkiyi minimize etmek için hareketçiler olarak nasıl destekleyebileceğimizi öğreneceğiz. 
.
İşte bu nokta, bizi yine ilk modüle ve ardından da hareket anatomisini yani ikinci modülün bilgilerini kavramaya götürüyor. Bu sebeplerle “Harekette Patolojiye Yaklaşım Modülü’nün alınabilmesi için beden ve hareket anatomisi bilinmesini ön koşul olarak eklediğimizi bilmenizi isteriz. 
.
MODÜL 5 / GELİŞİMSEL ANATOMİ (çocuk, ergen, yetişkin, ileri yaş)
.
İlerleyen modüllerden biri de, fonksiyonel olarak her biri ayrı bir dünya gibi değerlendirilmesi gereken insanın gelişimsel kavşak noktaları.
.
Çocuk bedeni ile yetişkin bedeni arasındaki farklılıkları anlatacağız bir bir. 
.
Amacımız, öncelikle, bir çocuk bedeni ile çalışırken yetişkin bedenine yaklaşır gibi yaklaşılmamasını, bir yetişkinle çalışırken de bir çocuk bedenine davranır gibi davranılmamasını anlatabilmek. 
.
Modül boyunca insan evrelerinin yapısal ve fonksiyonel farklılıklarını anlattıktan sonra, doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Desteklenmesi ve/veya stabilize edilmesi gereken hareket sistemi bileşenlerini ve optimum fonksiyon aralıklarını aktaracağız.
.
MODÜL 6 / DUYGUSAL ANATOMİ
.
İnsan, beden ve spirit olarak iki parçadan ibaret değildir. Bu şekilde düşünüldüğü sürece, yaklaşımlarda yeterli açıklık sağlanamaz, olasılıklar göz ardı edilir ve konulan teşhisler, sağlanması beklenen faydalar yarım ve eksik kalmaya açıktır. 
.Fiziksel alanda gerçekleşen bir yaralanmanın bedende hemen gözle görülebilen etkisi vardır. Bu etki kadar anlık olarak göremediğimiz için belki de görü ve kavrama alanımızdan uzak olan ama aynı oranda gerçekliği varolan bir etki de duygusal yaralanma, değişim ve dönüşüm anlarıdır. Duygusal kavşak noktalarında (doğum, ölüm, ergenlik, çocuk sahibi olma vb.) yaşadığımız büyük dönüşümler, sürekli bir hisse maruz kalarak geçirdiğimiz yıllar, toplumun ve kültürün dinamiklerinden gelen hayatı kavrama şeklimiz gibi önemli süreçlerde de beden etkilenir, şekillenir, değişir, dönüşür.
.
Kanayan bir yaranızı görüp pansuman yapabilir ve iyileşmesini gözleyebilirsiniz. Oysaki, duygusal alanın postüre etkisi hemen ve hatta yıllar içinde kavranamayabileceği gibi, müdahale etmek de güçleşmekte ve beden, o duygu prototipin içine yerleşerek yaşamını sürdürmeye devam etmektedir. Hatta duygu alanın mahrem sayılan, kişiyi güçsüzleştirdiğine inanılan bazı kalıplarımız ve çevresel kalıplar dolayısıyla konuşamaz, içine girmeye yanaşamaz bir noktada da olabiliriz. Farkettiğimiz olduğu kadar, farketmediğimiz de olur. 
.
İşte bu modülde de “duygu bedene nasıl yansır?” başlığından yola çıkarak önemli bir konuya değineceğiz. Beden prototipleri nedir? Beden postürüne etki doğuştan mı, fiziksel bir travmadan mı yoksa aynı duygu yoğunluklu alana maruz kalmaktan mı kaynaklanıyor olabilir; yani katalizör etken nedir, bundan bahsedeceğiz. 
.
“Duygusal Anatomi” modülü bu yıl ilk kez iki ayrı modül olarak sunulacak.
.
• 6.1. Duygusal Anatomi (genel anatomi modüllerini almış olan herkes)
• 6.2. Duygusal Anatomi (yalnızca psikolog ve terapistler için)
.
Herkese açık olan modülde koyduğumuz ön şart ise anatomi bilgisinin aktardığımız detaylarda biliniyor olması. Sebebine gelince; beden ne fiziksel olarak ne de duygusal olarak bir diğer alandan bağımsız değerlendirilemez. 
.
MODÜL 7 / FASCIA
.
Fasya tüm dünya için de çok eski sayılmayan ama ülkemiz branş uzmanları olarak bakış açımızda yeni yeni yerini bulan bir dünya! 
.
Beden parçaları, sistemler, çapraz bölgeler ve hareketi yaptıran alakasız gibi görünen uzuv ve sistemler arasındaki ilişkiye bambaşka bakış açısı kazandırıyor. Heyecanla sizlerle paylaşmayı bekliyoruz!
.
Farklı branş eğitmenlerinin, çapraz disiplin uygulayıcılarının, akademisyen, hekim ve sporcuların bir arada çalışabilmesi ve sinerjinin gücüyle üretebilmesi için kurulmuş olan SensingBodyAcademy’nin Anatomi programının içeriği ve aktarım tasarımı kurucumuz Neval Aras tarafından yapılmıştır. Neval Aras, profesyonel spor hayatında, voleybol, yoga, dans alanlarında yaptığı çalışmalar ve spor geçmişinin yanısıra 8 yıldır Anatomi, Fonksiyonel Anatomi, Solunum Anatomisi, Gelişimsel Anatomi ve Fascia alanlarında eğitimlerini ve çalışmalarını sürdürmektedir. Ekolünü takip edip, mentor kabul ettiği hocası Thomas Myers ile çalışmalarına devam etmekte ve Türkiye organizatörü görevini yürütmektedir.
.
Fizik beden çalışmalarına ek olarak; Beden Terapi ve Duygusal Beden alanında 5 yıldır çalışmalarını sürdüren Neval Aras’ın Duygusal Anatomi konusunda güvendiği ve takip ettiği hocası Stanley Keleman’dır. 
.
İlerleyen modüllerde duygusal prototipler ve postür analizinde katalizör etkilerden bahsederken de göreceğiniz üzere insan bedenine yaklaşımımız tanımsız, yargısız öncelikle bütüne bakarak başlamaktır. 
.
Bu sebeplerle, bu program içerisinde kılavuz olarak kabul edilen Anatomik gerçekler dışında, insan bedeni değerlendirilirken ezbere bilgi değil, yaşayan, gözleyen ve değişen bilgi ve deneyim esas alınarak hareket edileceğini bilmenizi istiyoruz. 
.
Program modüllerinde Neval Aras’a, alanının sürpriz eğitmen ve duayenleri de eşlik ederek, sizlerle bilgilerini paylaşacaklar.
.
.
Tüm bu çalışmalara katılmayı hedeflerken ve hatta hayatı yaşarken üzerinde düşünmeniz için; Sevgili Neval Aras’ın bize çalışmalarımızda aktardığı iki küçük başlık eklemek istiyoruz:

➢ En spirituel alan, çok yakınımızda varolan, nefes alan varlığımız, bedenimiz, kendi işleyişimiz. Uzaklarda aradığımız cevher yanıbaşımızda! Alice Harikalar Diyarında da bir rol almışsınız gibi geçiyor zaman ve dönüşüyor bakış açınız tüm bu koca dünyanın içinde yol alırken!
➢ Hayatta olasılıkları arttırdıkça mutluluğun formula gelişiyor. Siyah beyaz’dan çıkıyor, ana renklere, oradan da ara renklere dalıyoruz! Böylece bakış açımızdaki kalıplar dönüşüyor! Başta sadece siyahla beyazın olduğu alanda, iki kavram arasındaki fark da çok derinken, birden araya renk skalası girdikçe farklar da küçülüyor ve zıtlıkların yerini tamamlayıcılık ilkesi dolduruyor! 
.
MODÜL 1 / ANATOMİ / Parçadan Bütüne Sistemler, Sistemler Arası İlişki
.
Neler Öğreneceksiniz?
.
Siz okumaya başlamadan belirtmek isteriz ki; şu an size yabancı gelen kelimelere bile hızlıca, kavrayarak, eğlenerek aşina olabileceğiniz bir model içinde bilgi aktarımı yapılacaktır. Bu modüle başlamış olan katılımcıların bilgi seviyeleri farklı olsa da program içinde giriş, gelişme aşamalarına ve pekiştirerek öğretme ilkesine bağlı kalınacaktır. 
.
İnsan Bedeni ve Anatomisine Giriş
.
• Bedenin işleyişi nasıldır? Anatomi ve fizyoloji ne demektir?
• Homeostasis nedir? Önemine dair ne biliyoruz?
• Elementten hücreye yapının temeli nasıldır, bize ne tip ipuçları veriyor?
• Organizmasının yapısal düzeni (hücre-doku-organ-sistem) ve arasındaki ilişki nedir? Bugüne kadar farklı dönemlerde okuduğumuz derslerden kalan bilgilerinizi tazelemeye ve bunlara bir hareketçi gözüyle bakmaya hazır mısınız?
• Sistemleri inceleyecek ve bu ilk bölümde kısaca bileşenlerinden ve öneminden bahsedeceğiz.
.
Kas-İskelet sistemi
.
Bu bölümle beraber kavrayacağımız temel terimler olacak. Bedeni ve hareketi ve doğru ve birlikte aynı temel üzerinden tanımlayabilmemiz için önemli ipuçları, rasyonel gerçeklikler içeriyor. 
.
• Yer ve yön bildiren terimler nelerdir ve hepimizin aynı dili kullanmasının önemi nedir?
• Anatomik Eksenler ve Düzlemler nelerdir? Yer ve yön bildiren terimleri kullanırken ve bir hareketten bahsederken hangi düzlem baz alındığında ortak bir dil ve anlayışa hakim olabiliriz? Böylece değerlendirmelerimiz nasıl zenginleşir?
• Hareket yönleri nelerdir? Hareketi değerlendirirken sonuç yargısından çıkarak hareketi bir süreç olarak değerlendirmek neden önemlidir? Hareketi değerlendirirken temel kılavuz nedir?
• Hareket Sisteminin aktif ve pasifleri nelerdir? Aktif – pasif değerlendirmesinin önemi nedir?
• Kas ve Kemik Yapısı ve Anatomik bölgeler
.
İskeleti Oluşturan Yapılar 1(Kemikler)
.
Kemiğin anatomik yapısı nasıldır?
Kemik tipleri nelerdir?
Kemik dokunun görevleri nelerdir?
Kemikler (Omurga - Alt ve Üst Ekstremite Kemikleri)
.
İskeleti Oluşturan Yapılar 2(Kaslar)
.
Kas doku tipleri nelerdir? Farkları nedir? Bu farklılığın insanın yaşamını sürdürmesindeki önemi nedir?
Kasın uyarılması nasıl gerçekleşir?
İskelet kaslarında kasılma nasıl gerçekleşir? Kasılma çeşitleri, roller nedir?
Kaslar neye göre ve nasıl isimlendirilir?
Fonksiyonlarına göre kas grupları ve işlevleri nelerdir?
Kaslar (yüzeyel göğüs kasları, solunum kasları, karın ön-yan duvar kasları, yüzeyel sırt kasları, derin sırt kasları, omuz kasları, alt ve üst ekstremite kasları)
.
Eklemler
.
Eklemlerin iskelet sistemindeki fonksiyonu nedir?
Eklem türleri nelerdir? Hangi eklem tipi bize nasıl bir hareket aralığı sağlar?
Eklem içi oluşumlar ve hareketin sağlığı açısından önemi nedir?
Lukasyon
Eklem stabilizasyonu nasıl sağlanır, neden önemlidir?
.
Dolasım Sistemi
.
• Dolaşım sisteminin bileşenleri nelerdir?
• Kalbin anatomisi nasıldır? Kalp uyarılması nasıl gerçekleşir?
• Pulmoner ve sistemik dolaşım ve önemi nedir?
• Dolaşım sistemi ile Hareket sistemi arasındaki bağıl ilişki nasıldır?
.
Solunum sistemi
.
• Solunum sisteminin bileşenleri nelerdir? 
• Akciğerlerin Anatomisi
• Solunumun mekaniği hakkında neler biliyoruz?
• Solunum Sistemi ile Hareket Sistemi arasındaki bağıl ilişki nasıldır? 
.
Sinir Sistemi:
.
• Kasların uyarılmasında Sinir Sisteminin rolü nedir?
• İskelet kaslarında motor ünitenin rolü nedir?
• Hareket Sistemi ile Sinir Sistemi arasındaki karşılıklı ilişki nasıldır? Bu ilişkideki katalizör hangi durumlarda değişkenlik gösterir?
.
.