SensingBodyAcademy Anatomi ve İleri Seviye Yoga Programı / 150 Saat

SensingBodyAcademy Anatomi ve İleri Seviye Yoga Programı / 150 Saat

28 Ekim 2017 – 4 Nisan 2018 / SensingBodyAcademy, İstanbul

Programın tamamı 150 saati kapsayacak, aşağıdaki genel konu başlıklarını içerecektir. Lütfen detaylar için aşağıda modüllerin içeriklerindeki konu başlıklarına bakınız.
 
SensingBodyAcademy ve okulumuzun kurucu hocası Neval Aras tarafından verilen bu programda bütünsel bakış açısıyla anatomi, hareketin anatomisi, yoga anatomisi ve fizyoloji konuları genelden özele sıralamasıyla incelenecek, bedenin mükemmel işleyişini asanalar içerisinde görsellemek ve asananın bedende yarattığı etkileri deneyimleyerek keşfetmenin yanı sıra farkındalık çalışmalarıyla duygular ve algı dünyasının derinliklerine inerek öze yakınlaşmak önceliğimiz olacaktır.
 
Beden mekanizmasına dair bilgiler yerleştikçe, biomekanik aksaklıklar ve bunların sonucunda gelişen patolojileri tanımak, etkilerini anlamak ve yoga pratiğimizi bunlara göre düzenlemek programın bir parçası olarak sunulacaktır.
 
Neval Aras, yoga hocalık programlarının yanı sıra diğer beden hareket sistemleriyle ilişkili temel ve ileri seviye uzmanlık programlarını ve ayrıca akademik çalışmalarını sürdürerek bilgi ve tecrübesine bilimsel verileri de eklemeyi ilke edinmiştir.
 
Hocamızın da dediği gibi en spiritüel alan olan beden mekanizmasının işleyişini ve her bir parçanın işleyişinin bütünde yarattığı etkileri özümseyerek ilerledikçe, fizik beden ve enerji bedenin birlikte işleyişine derinlemesine girilecektir.
 
Fizik beden ve enerji bedene dair bilinçli farkındalık yaklaşımın kazanılmasıyla, bilginin pratiğe ince ince işlenerek yansıması, bir sonraki modülün içeriği olan serileme ve güçlü temalar oluşturma kısımlarına daha sağlıklı ve yerleşmiş bir temel olacaktır.
 
 
Tarihleri:
 
Modül 1:
28 - 29 Ekim 2017
18 - 19 Kasım 2017
2 - 3 Aralık 2017
 
Modül 2:
13 - 14 Ocak 2018
3 - 4 Şubat 2018
24 - 25 Şubat 2018
 
Modül 3:
31 Mart - 4 Nisan 2018
* 3. Modülün tamamı inziva şeklinde Yedi Burunlar Light House / Fethiye´de olacaktır!
** İnziva konaklama ücreti program bedeline dahil değildir!
 
 
Buluşma Saatleri:
 
Cumartesi / 15:30 - 20:30
Pazar / 09:30 - 19:30
 
 
Stüdyo:
SensingBodyAcademy, İstanbul
 
 
Ücret:
 
Modül 1: 1500 TL
Modül 2: 1500 TL
Modül 3: 1500 TL
 
 
Program ücreti:
 
*(3 Modül için erken tek ödeme / 30 Ağustos 2017 tarihine kadar): 4000 TL
**(3 Modül için program başlangıç günü peşin tek ödeme / 01 Eylül 2017 tarihine kadar): 4250 TL
***Taksitli ödemelerde ardışık 4 taksit şeklinde ödenmesi halinde 4500 TL olarak ödenebilir.
 
 
Programın Amacı:
 
Programın amacı, yoga pratiğine ve yoga öğrenciliğine temel hocalık programında alınan parçaları birleştirerek, fizik beden / enerji bedene bütünsel ve bilinçli farkındalık yaklaşımıyla bakmalarını sağlamak; kendi bedeninde ve duygu dünyasında deneyimlediği farklılığı ve farkındalığı, hocalığına taşıyarak öğrencilerin de deneyimlemesine destek veren, bilinçli hocaların yetişmesine katkı sağlamak. Yoga uygulaması ve anlayışını geliştirerek, yoga hocalarının daha donanımlı ve güvenli dersler vermesini sağlamaktır.

 
Programın misyonu yoga hocasını çok daha duyarlı, bilgili, ezbere bir teoriden farklı olarak hareketin anatomisine ve bedenin güçlü bir parçası olan enerjinin anatomisine hakim bir şekilde kendisini yoga asanalarla gideceği sınırların farkında bir alana taşımaktır. Farkındalıkla yapılan her eylem bize ileri seviye bir bakış açısı ve anlama yetisi kazandıracaktır.
 
 
Programın İçeriği:
 
Program süresince fiziksel anatomi bilgileri aktarılacaktır. Anatomi, hareketin anatomisi, fizyoloji ve yoga anatomisi konularına girilecek ve beden mekanizması parçadan bütüne işlenecektir.
 
Sadece teoriye dayanmayan, bedende deneyimlenen yoğun pratiklerle ve bilinçli farkındalık çalışmalarıyla bu bilgiler desteklenecektir.
 
Bu programı farklı kılan önemli özelliklerinden biri ise her bir beden parçasında sık rastlanan patolojik olaylara değinilecek olmasıdır. Konular temel olarak işlenecek ve bu konulara uygun olarak temel pozların nasıl şekillendirileceği aktarılacaktır.
 
Elbette patolojik sorunlar için esas olan, hekim kontrolünde devam eden tıbbi tedavidir. Amacımız yine bu tıbbi kontrol ışığında ve patolojiyi gözeterek pratiği konumlandırmak ve yoganın terapatik etkisini de bütünsel yaklaşım içerisinde kullanabilmektir. O nedenle, kişinin, fiziksel tedavisi içerisinde zarar görmeden, gönül rahatlığıyla, yaşadığı soruna hakim hocalar, ehil eller tarafından sürece dahil edilmesi amaçlanmaktadır.
 
 
Modül 1 / 50 Saat
 
· İnsan bedeni anatomisi ve fizyolojisi
· Yoga duruşlarının anatomisi ve Bedensel farkındalık çalışmaları / Posture analizine giriş
· Temel Yoga asanaları / Temel Yoga Asanalarında hiza ve derinleşmenin fiziksel ve enerjetik detayları: “Pozu inşa etmek”
· Asana uygulamasını pekiştiren detaylar : Bandhalar ve Spiraller, Döngüler
· Sık rastlanan patolojiler:
Ayak, ayak bileği, diz; pelvis ve alt omurga; boyun ve üst omurga, omuz kuşağı; el, el bileği, dirsek olarak bölümlendirilerek konular anlatılacaktır. Asanaların patolojilere uygun olarak nasıl şekillendirileceğine yalnızca değinilecektir.
 
 
Modül 2 / 50 Saat
 
· Pelvis kuşağı, omuz kuşağı, omurga, diz ve dirsekler yardımıyla alt ve üst ekstremitelerin hareket alanları, sınırları ve bütünün hareketine katkısı
· Postür analizi ve asanalar içindeki önemi
· Nefesin anatomisi
· Beden boşluklarının kullanımı ve patolojik sorunlara yaklaşımda boşlukların önemi
· Patolojilerin detaylı incelemesi
· Patolojilere yönelik uygulamalı anatomi ve yoga asana çalışmaları
· Öğrenciler için pedagojik yaklaşım çalışması
· Orta seviye asanaların değerlendirilmesi ve alınan bilgiler ışığında kalmak kaydıyla yoğun pratik çalışmaları
 
 
Modül 3 / 50 Saat
 
· Serileme Teknikleri
· Sağlıklı Ders Serileme için dikkat edilmesi gereken noktalar
· Dokunma ve Dokunmayla Yönlendirme İncelikleri
· Duyguların Anatomisi
· Fizik Beden / Enerji Beden Bütünsel Yaklaşımıyla Tematik Ders Hazırlama
· Bütünsel Yaklaşıma dair Eğitici Nitelikleri
 
 Programa Kimler Katılabilir?
 
200 Saatlik temel yoga hocalık programını bitirmiş ya da uzun zamandır yoga yapan, yoga bilgisini ve anlayışını geliştirmek isteyen herkese açıktır.