SensingBodyAcademy Temel Yoga & Mindfulness Uzmanlık Programı / İZMİR

SensingBodyAcademy Temel Yoga & Mindfulness Uzmanlık Programı / İZMİR

11 Ekim 2019 – 16 Nisan 2020 / İzmir

SensingBodyAcademy Temel Yoga & Mindfulness Uzmanlık Programı / İzmir
11 Ekim 2019 – 16 Nisan 2020 İzmir

BEDENİNİ DÜŞÜN, ZİHNİNİ HAREKETLENDİR!

Yoga Alliance 200 Saat sertifika ile derecelendirilen bu program, yoga pratiğinizi bir üst seviyeye taşımak, yogayı öğretip ders verebilmeniz için size bilgi, teknik ve güven kazandırmak üzerine tasarlanmıştır.
Ustaca hazırlanmış bir program içinde yoga, meditasyon pratikleri ve somatik farkındalık çalışmaları yapacaksınız. Düzenli pratik ve eğitmenin özel bir kurgu dahilinde sizlere aktaracağı çalışmalar, bilgiler sayesinde, benzerlik ve zıtlıkları deneyimlemenizi ve öncelikle bir uygulayıcı olarak gelişmenizi sağlayacak bir programın içinde olacaksınız. Her geçen modülde, temelleri sağlamlaştıracak, gelişmenize katkı sağlayacak ileri seviye duruşlar ve bakış açısı üzerinde çalışacak ve öğretmeyi öğrenerek aktarımın gücüyle öğretinizi derinleştirerek zenginleşeceksiniz. Bunun ilk ve en önemli sırrı, kendi bedeniniz, bakış açınız ve aktarım yeteneğiniz üzerinde çalışmak!
Program, sizleri bilgili, yetenekli ve bir o kadar da anlayışlı birer uzman olarak mezun etmek üzerine tasarlanmıştır. Buradan hareketle, ders sırasında verdiğiniz yönlendirmelerin etkili olması, amacına hizmet etmesi, anatomi ve beden farklılıkları ve incinmeyi önleyici bilgi ve yaklaşımınızı, dersin bütünselliğini dikkate alan iyi bir sıralama yapabilme becerilerinizi kurmak ve geliştirmek programın öncelikleri arasındadır!
Profesyonel ve destekleyici bir ortamın parçası olarak mezun olacağınız bu program sonrası temel ve orta seviye dersler vermeye hazır olacaksınız!
Günümüz Yoga sertifika programları içinde Neval Aras’ın öğretim içeriği ve modeli anatomi ve somatik farkındalık alanındaki uzmanlığı ile öne çıkıyor! Bugüne kadar çok sayıda yoga öğretmeninin yetişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunan Neval Aras (E-RYT 500), beden çalışmasını temel alan yoga, pilates, dans vb. birçok disiplinin önde gelen isimleriyle fonksiyonel anatominin bakış açısını zenginleştirecek çalışmalar yapmış ve hekim, akademisyen ve sporun profesyonellerini buluşturarak, birlikte çalışabilecekleri SensingBodyAcademy okullarını kurmuştur. Öğretisinin temeli bedenin ve ruhun (enerji bedenin) ayrılmaz bütünlüğü olan Neval Aras, yoga uzmanlık programlarında da fizik ve enerji beden gerçekleri, uyumu, tümleyenleri üzerinde durmakta anlatımın rasyonel ilkelerini öğrencilerine bu bakış açısı ile aktarmaktadır.

Program Boyunca Neler Öğreneceksiniz?
ASANA / Poz’un İnşası – Derinleşme
MEDİTASYON
NEFES
• Detaylı yönlendirme ile, beden farkındalığından ödün vermeden güçlü ve akışkan yoga nasıl uygulanır?
• Temel ve orta seviye ders vermek için kullanacağımız “120” önemli poz!
• Poz kategorileri hangi teknikle yapılır?
• Pozların faydaları, etki alanları nelerdir? Varyasyonları nasıl yaratılır?
• Detaylandırmada aktarım hızı neden önemlidir, nasıl vurgulanır, sıralama nasıl olmalıdır?
• Özel ihtiyaçlar ile nasıl çalışılır?
• Optimum fayda ve güvenli alan sağlanarak yapılacak bir ders kurgusu nasıl yapılmalıdır?
• Bir uzmanın gelişmesi ve derinleşmesine katkı sağlayacak kişisel uygulama nasıl geliştirilir?
• Meditasyon tekniklerinde ZEN uygulaması ve karşılaştırmalı pratiği.
• Oturma, yürüme, dans, rehberli meditasyon uygulamalarının temelleri ve uygulama teknikleri.
• Öğrencilerinize meditasyon pratiği kazandırmak için izlenecek yollar ve dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
• Asana ve meditasyonun bütünselliği ne demektir? Pratiğe nasıl yansıtılır?
• Pranayama uygulaması nasıl, ne zaman ve hangi koşullarda yapılır?
• Pranayamanın aşamaları nelerdir? Aşamaların önemi nedir?
• Pranayama ile çabasız nefes çalışması arasındaki farklar ve uygulamadaki etkileri nelerdir?
• 6 farklı Pranayama tekniği
• Nefesin meditasyon ve asana pratiği ile ilişkisi nasıldır? Bütünlüğe ne zaman ve nasıl ulaşılır?

ANATOMİ / Fonksiyonel Gerçeklik ve Gelişim
• Pelvis kuşağı ve alt ekstremitenin (bacak ve ayakların) yoga pratiği ile ilgili fonksiyonel anatomisi nedir?
• Asana pratiğinde üst beden ve bölgesel olarak omurga kıvrımları nasıl kullanılır? Omuz kuşağı ve üst ekstremitenin (kollar ve ellerin) yoga pratiği ile ilgili fonksiyonel anatomisi nedir?
• Omurganın uzantısı olan baş ve boyun bölgelerinin fonksiyonel hareket içindeki yeri nedir, güvenli ve geliştiren yoga pratiğinde uygulama nasıl olmalıdır?
• Yoga uygulamasına bağlı olarak omurganın fonksiyonel anatomisi nedir? Güvenli geliştiren fonksiyonel hareketle, orta ve uzun vadede iz bırakacak yanlış uygulama arasındaki farklar nelerdir?
• Solunum sisteminin anatomisi nasıldır? Harekete etkisi ve hareketten aldığı etkiler nelerdir?

YOGA TARİHİ ve FELSEFESİ / Tutum ve Davranışta Samimiyet
• Varoluşundan Modern Yoga’ya Kısa Tarihçe ve Karşılaştırma
• Öğretinin dayandığı temel eserlerin kültür ve çağ bağlamında değerlendirmesi.
• Yoga felsefesi ve asana uygulaması neden ve nasıl ayrı tutulamaz?
• Yoga felsefesi ve asana pratiğindeki varlığın hayatın içine karışması için bilgi ve hareket nasıl birlikte pratik edilmelidir?
DERS VERME
• Bedeni tanıyan, rasyonel, yaratıcı ve etkili seriler nasıl oluşturulur?
• Dersin başlangıç, orta ve sonunu kurgularken yapılandırmada nelere dikkat edilmelidir?
• Elementlerin desteğini alarak, akışkan-güçlü veya akışkan-yumuşak ders tekniği nasıl oluşturulur ve aktarılır?
• Aktarımda becerilerinizi geliştirmenin yolları nelerdir? Sözcükler nasıl seçilmeli, ses ve vurgu nasıl kullanılmalıdır?
• Öğrencilerinizin deneyimlerini derinleştirecek fonksiyonel detaylar ve poz ipuçları nasıl aktarılır?
• Öğrencilerinize genel yaklaşımınız, sorularını cevaplarken veya sınıf içi uyumu sağlarken tavrınız nasıl olmalıdır?
• Düzeltmek ve derinleştirmek istediğinizde sözlü ve elle yönlendirme hangi durumlarda ve nasıl yapılır?
• Yeni başlayan kişilerle nasıl çalışılır?

MINDFULNESS
• Bedensel farkındalık nedir? Hem Asana uygulaması içinde hem günlük rutinde bedenimizi kullanırken bilinçli ve bilinçsiz fonksiyonun tanımlaması nasıl yapılır, etkileri nelerdir?
• Bedensel etki-tepki, aksiyon-reaksiyon ve bu aralıkların kendi bedenlerimizde farkındalığı nasıl gelişir?
• Doğru ifade mi, samimi ifade mi? Samimi sözcükler ve aktarımın bedensel rahatlığa ve fonksiyonel alana etki ve katkıları nelerdir?
• Ne zaman “Ben”, hangi hallerde “Biz” oluyoruz?
• İletişim ve ilişkiler ile kendinize tavrınız ve tutumlarınız arasındaki ilişki nedir?
• Yoga pratiğinde farkındalık ve hayatınıza yansıttığınız farkındalığın ilişkisi ve etkileri nasıldır?

Kimler Katılabilir?

Yogayı meslek olarak hayatlarına katmak isteyen; asana derinleşme, öğretmeyi öğrenme, anatomi ve fonksiyonel yoga, somatik farkındalık ile kişisel gelişim ve derinleşme başlıklarının aktarılıp pekiştirildiği bir program arayanlar,

Kişisel gelişimini ve bedensel farkındalığını derinleştirmek isteyenler,

Yoga öğrencisi olmaya devam ederken, stüdyo dışında, evinde ya da başka bir alanda güvenli kişisel pratik yapmak isteyenler, programa katılabilir.


Tarih / Saat / Yer

11-12-13 Ekim 2019
8-9-10 Kasım 2019
14-15 Aralık 2019
18-19 Ocak 2020
15-16 Şubat 2020


Program, belirtilen günlerde 10:00 - 18:00 saatleri arasında devam edecektir.

Aşağıdaki tarihleri içeren tüm modüllerde, eğitimin tamamı Neval Aras tarafından verilecek ve uzman asistan eğitmen kadrosu tarafından desteklenecektir.

İnziva Tarihi ve Yeri:
10-16 Nisan 2020
İnziva yeri daha sonra bildirilecektir.
**İnziva konaklama ücreti program bedeline dahil değildir.

Program Bedeli:

6750 TL (taksitli ödemelerde / 3 taksite kadar)
6250 TL (tek ödemelerde)


Detaylı bilgi için aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz:

ayse@sensingbodyacademy.com
+90 (537) 741 8582
seher@sensingbodyacademy.com
+90 (533) 055 5396