Öğretimiz

Öğretimiz:

Sensing Body Academy, 

Öğretisinin merkezine insanı; fiziksel, bilişsel, duygusal tüm ihtiyaçlarıyla, bütünsel yaklaşımla konumlayan bir oluşumdur.

Çalıştığı beden hareket disiplinlerinin tamamında, SensingBodyTeaching yaklaşımını benimsemektedir. Bu yaklaşım, hareket disiplinlerinde veya herhangi bir işi yaparken elde edilen başarı ve becerinin hayatımızın dengesine ve bütünlüğüne katkı sağlamayı ve öğretisini, tüm disiplinlerin önüne yerleştirmeyi hedeflemektedir.

Amacımız; insanı hareketin merkezi olarak kabul edip, çekirdekten kabuğa doğru belli bir alanda uzmanlaşmasına ve dünyada sağlıklı ve bütün olarak var olabilmesine hizmet etmektir.

Beden hareket disiplinlerinden, öncelikli olarak yoga, pilates, dans, tırmanış ve yüzme alanlarında, teorik ve pratik anlamda doygun, üreten, algılayan, anlamlandıran, ölçümleyen, kısaca yaşayan eğitmenler yetiştirmektir.

Tüm eğitim ve araştırma süreçlerimiz, her bir disiplinin alanında uzman, sürecin temel taşlarını derinlemesine öğrenciye sunabilecek SensingBodyAcademy öğretisini özümsemiş, hocalarımız tarafından yönetilecektir. Keyworks:

yoga, mindfulness, istanbul yoga, farkındalık, thich nhat hanh, osho, pranayama, nefes, fizyoloji, dans, pilates, yüzme, akademi, tırmanış, yoga stüdyosu, spiritüel, somatik, psikosomatik, aile dizimi, family constellation, dans terapi, hareket, retreat, yoga kampı, inziva, yoga okulu, teacher training, meditasyon, nefes terapisi, yoga terapi uygulama seansları, yoga eğitmenlik sertifika programı, SensingBodyAcademy, SBA, Neval Aras, yoga terapi yüksek lisans programı, İstanbulyoga, İstanbul Yoga Merkezi, İstanbul Yoga Center, Istanbul Yoga Center, Yoga Üniversitesi, yoga tatili, Bilinçli Farkındalık, Temel Yoga Eğitmenlik Eğitimi, Anatomi ve İleri Seviye Yoga Eğitimi, enerji