Popüler Kurslarımız

Anatomi Programları

Beden, ve onu oluşturan her bir yapı çevresiyle uyumlu bir etkileşim içinde işlevselliğe sahiptir.

Hareket ve hareketin analizi söz konusu olduğunda ise, bu ayrışık görünen işlevsellik bütünleşir ve hareket zinciri kavramını oluşturur. Bütünsel gelişim; fiziksel, duygusal ve psikomotor gelişimin tamamlanmasıyla sağlanır. Bütünü oluşturan yapıların ayrı ayrı ve birlikte işleyişine hakim olmak kavrayışı kolaylaştırır. Anatomi bilgi ve deneyimi bu ayaklardan biri ve analizlerin temelidir.

Showing 1-8 of 8 results
YOGA ANATOMY BASICS II 53.00 €

YOGA ANATOMY BASICS II

11/09/2022 / No Comments
YOGA ANATOMY BASICS II Anatomi Programları 2022 Online Program, yapısal ve fonksiyonel anatomi detayları ile yoga pozlarının dinamiğini buluşturmayı ve poz grupları ile kas fonksiyon gruplarını birlikte öğretmeyi hedeflemektedir. Bedende hareketi yaptıran kas ile bu hareketten etkilenen kas kavramı farklıdır. Çoğunlukla en yoğun hissettiğimiz kasların hareketi yaptıran kaslar olduğunu zannederiz....
YOGA ANATOMY BASICS I 50.00 €

YOGA ANATOMY BASICS I

11/09/2022 / No Comments
YOGA ANATOMY BASICS I Anatomi Programları 9 Ekim 2022 Online Program, yapısal ve fonksiyonel anatomi detayları ile yoga pozlarının dinamiğini buluşturmayı hedeflemektedir. Yoga asana dinamiği, basit ve karmaşık pozlar, yoga poz temaları anatomi ve fonksiyon gerçekleri bilinerek derinleştirilebilir ve aynı zamanda bu bilgiler kapsamında beden güvenli pratikle desteklenebilir. Programın Amacı...
ANATOMY BASICS II 38.00 €

ANATOMY BASICS II

26/07/2022 / No Comments
ANATOMY BASICS II Anatomi Programları 21 Ağustos 2022 Online Program, yapısal ve fonksiyonel anatomi bilgilerini, yapı fonksiyon arasındaki ilişkiyi ve farkları detaylı, anlaşılır, keyifli, öğretici, ve örneklerle güçlendirilmiş bir örgü içinde aktaracak şekilde hazırlanmıştır.   Konular, hareketin pasiflerinden ve ana sağlayıcısından biri olan eklemler, hareketin yönü ve maksimal boyutunu ifade...
ANATOMY BASICS I 35.00 €

ANATOMY BASICS I

24/07/2022 / No Comments
ANATOMY BASICS I Anatomi Programları 14 Ağustos 2022 Online Program, yapısal anatomi bilgilerini, detaylı, anlaşılır, keyifli, öğretici, ve örneklerle güçlendirilmiş bir örgü içinde aktaracak şekilde hazırlanmıştır.   Konular, beden parçaları arasındaki ilişkiler ve aktarım şekli; anatomiyi, terimlerden çekindiği için öğrenemeyen, harekete bakış derinliğini artırmak isteyenlere özel olarak “hap bilgi” niteliğinde...
GELİŞİMSEL ANATOMİ 85.00 €

GELİŞİMSEL ANATOMİ

23/07/2022 / No Comments
GELİŞİMSEL ANATOMİ Anatomi Programları 6-7 Ağustos 2022 Online Program, insan bedeninin gelişim süreçlerini, bu süreçlerin yapısal ve fonksiyonel gerçeklikleri kapsamında bölümlere ayırarak incelemektedir. Yetişkinin kemik sayı ve yapısı, kas doku yapısı ve fonksiyon çeşitliliği doğduğu andan, yani bebeklik sürecinden farklıdır. Bir bebeğin ve yetişkinin ne kemik yapısı, ne de nefes...
Sale YÜZ HAREKET ANATOMİSİ 85.00 € 71.00 €

YÜZ HAREKET ANATOMİSİ

23/07/2022 / No Comments
YÜZ HAREKET ANATOMİSİ Anatomi Programları 20 Ağustos 2022 Online Program, cildimizin ve yüz şeklimizin altında yatan bilgeliği, yapısal - fonksiyonel ve duygusal anatomi bilgileri temelinde incelemektedir.   Yüzümüz, varlığımızın ifade haritasıdır. Duygusal tavrımızın izleri yüzümüzde gizlidir.   Göz, burun ve ağız, yüz – ifademiz ve şeklimizin temel organlarıdır. Bu organlar...
Sale DUYGUSAL ANATOMİ MODÜL 1 660.00 € 570.00 €

DUYGUSAL ANATOMİ MODÜL 1

23/07/2022 / No Comments
DUYGUSAL ANATOMİ MODÜL 1 Duygusal Anatomi Programları Buraya Tıklayınız Online ve İnziva Duygu – Beden Teorisi ve Tipolojiler Duygusal anatomi; Amerikalı psikoterapist Stanley Keleman tarafından geliştirilmiş, metodolojisi anatomik temellere dayanan, içine doğduğumuz coğrafyanın, içinden geçtiğimiz tüm deneyimlerimizin hücrelerimizden tüm beden şeklimize kadar, anatomimizde somutlaşmış etkilerini inceleyen duygu-beden teorisidir. Anatomik süreçler...
Sale DUYGUSAL ANATOMİ MODÜL 2 500.00 € 457.00 €

DUYGUSAL ANATOMİ MODÜL 2

21/07/2022 / No Comments
DUYGUSAL ANATOMİ MODÜL 2 Duygusal Anatomi Programları Online ve İnziva Online ve İnziva Duygu – Tavır (Hareket) Teorisi ve Tipolojiler Duygusal anatomi; içinden geçtiğimiz tüm deneyimlerimizin hücrelerimizden tüm beden şeklimize kadar, anatomimizde somutlaşmış etkilerini inceleyen duygu-beden-ifade teorisidir.   Bu program, ilk modül programında yer alan duygu-beden tipolojilerine ek olarak; beden...