Showing 1-8 of 35 results
ADVANCED TEACHER TRAINING 300  RETREAT 270.00 €

ADVANCED TEACHER TRAINING 300 RETREAT

23/02/2023 / No Comments
ADVANCED TEACHER TRAINING 300 RETREAT Retreat / 40h. / Yoga Alliance Advanced Teacher Training 300 programının inziva şeklinde yapılan; teori, pratik ve paylaşım içerikli bölümlerinden biridir. Yoga Tarihçesi ve Modern Yoga Uygulamaları Yoga Felsefesi / Mitoloji / Kriyalar Meditasyonda Derinleşme Pranayamada Derinleşme Eğitim modüllerini içermektedir. Yoga pratiği, pranayama teknikleri ve...
DUYGUSAL ANATOMİ MODÜL 3 465.00 €

DUYGUSAL ANATOMİ MODÜL 3

23/02/2023 / No Comments
DUYGUSAL ANATOMİ MODÜL 3 Duygu – İfade / Söylem Teorisi ve Tipolojiler Duygusal anatomi; içinden geçtiğimiz yaşam deneyimlerinin hücrelerimizden beden şeklimize; tavırlarımızdan kullandığımız kelimelere kadar, anatomimizde somutlaşmış etkilerini inceleyen duygu-beden-ifade teorisidir. Kelimelerimiz, küçük dünyamızın sınırlarıdır. Kelimeler, sarılma şeklimiz, ayak sesimiz gibidir. Cümledeki vurgu ise duygunun kelime boyutunda dışa vurumudur. Dünyamız...
YOGA ANATOMY BASICS II 53.00 €

YOGA ANATOMY BASICS II

11/09/2022 / No Comments
YOGA ANATOMY BASICS II Program, yapısal ve fonksiyonel anatomi detayları ile yoga pozlarının dinamiğini buluşturmayı ve poz grupları ile kas fonksiyon gruplarını birlikte öğretmeyi hedeflemektedir. Bedende hareketi yaptıran kas ile bu hareketten etkilenen kas kavramı farklıdır. Çoğunlukla en yoğun hissettiğimiz kasların hareketi yaptıran kaslar olduğunu zannederiz. Bu yanlış bilgiyi yaptıran...
YOGA ANATOMY BASICS I 50.00 €

YOGA ANATOMY BASICS I

11/09/2022 / No Comments
YOGA ANATOMY BASICS I Program, yapısal ve fonksiyonel anatomi detayları ile yoga pozlarının dinamiğini buluşturmayı hedeflemektedir. Yoga asana dinamiği, basit ve karmaşık pozlar, yoga poz temaları anatomi ve fonksiyon gerçekleri bilinerek derinleştirilebilir ve aynı zamanda bu bilgiler kapsamında beden güvenli pratikle desteklenebilir. Anatomi Programları 9 Ekim 2022 Online Programın Amacı...
YOGA QI GONG AKIŞ TEKNİKLERİ 62.00 €

YOGA QI GONG AKIŞ TEKNİKLERİ

11/09/2022 / No Comments
YOGA QI GONG AKIŞ TEKNİKLERİ Advanced Teacher Training 300 programının bir parçası olan bu modül bağımsız olarak da alınabilir. Programda, Qi-Gong temel çalışmaları aktarılarak, yoga akışları içine eklemlenebilecek Qi-Gong hareket serileri öğretilecektir. Yoga ve Qi-Gong şifa amaçlı uygulamalar içeren disiplinlerdir.Birbirine yakın olmakla beraber sistemlerine özgü hareket ve yaklaşımlar içeren bu...
YOGA TEMEL EĞİTİM ASİSTANLIĞI 222.00 €

YOGA TEMEL EĞİTİM ASİSTANLIĞI

11/09/2022 / No Comments
YOGA TEMEL EĞİTİM ASİSTANLIĞI Advanced Teacher Training 300 programının seçmeli modüllerinden biridir. SendingBodyAcademy Yoga – 200 / Temeller programının tamamına katılımı gerektiren eğitim asistanlığıdır. Bu programa ancak, daha önce programı tamamlamış olanlar katılabilir. İleri Seviye Yoga Eğitmenliği Açılan Yoga Fundamentals programlarına göre belirlenecektir. 30 Kredi Programın Amacı Programın temel amacı,...
ANATOMİ III / ENERJİ BEDEN – ÇAKRALAR 103.50 €

ANATOMİ III / ENERJİ BEDEN – ÇAKRALAR

11/09/2022 / No Comments
ANATOMİ III / ENERJİ BEDEN – ÇAKRALAR Advanced Teacher Training 300 programının seçmeli modüllerinden biridir. Fizik Anatomi yani yapı ve fonksiyon ile karşılaştırmalı olarak inceleyeceğimiz Enerji Anatomi detaylarını içerir. İleri Seviye Yoga Eğitmenliği 18 Mart 2023 Online / 20 Kredi Programın Amacı Programın temel amacı, anatomi ve enerji anatomisi arasında...
YOGA MUDRALARI ve MUDRALARIN ENERJİ DÖNGÜSÜ 78.00 €

YOGA MUDRALARI ve MUDRALARIN ENERJİ DÖNGÜSÜ

11/09/2022 / No Comments
YOGA MUDRALARI ve MUDRALARIN ENERJİ DÖNGÜSÜ Advanced Teacher Training 300 programının seçmeli modüllerinden biridir. Yoga mudraları anlatarak, nadiler ve sinir sistemi arasındaki bağın mudralar kanalıyla ilişkisini anlatmak üzerine kuruludur. İleri Seviye Yoga Eğitmenliği 21 Mayıs 2023 Online / 10 Kredi Programın Amacı Programın amacı, mudranın anlamı ve tarihsel önemine değinerek...
YOGA MANTRA CHANTING / DİL – SES – TİTREŞİM ANATOMİSİ 62.00 €

YOGA MANTRA CHANTING / DİL – SES – TİTREŞİM ANATOMİSİ

11/09/2022 / No Comments
YOGA MANTRA CHANTING / DİL – SES – TİTREŞİM ANATOMİSİ Advanced Teacher Training 300 programının seçmeli modüllerinden biridir. Mantra felsefesi ve ses titreşiminin anatomisi ve iyileştirici gücü ile etkileri üzerine odaklanılmıştır. İleri Seviye Yoga Eğitmenliği 28 Mayıs 2023 Online / 10 Kredi Programın Amacı Programın amacı, ses, sesin yarattığı titreşim,...
MINDFUL MOVEMENT 78.00 €

MINDFUL MOVEMENT

11/09/2022 / No Comments
MINDFUL MOVEMENT Advanced Teacher Training 300 programının seçmeli modüllerinden biridir. Mindful Movement harekette bilinci ifade eden özel nitelikte bir anatomi & hareket & farkındalık çalışmasıdır. Beden farkındalığını derinleştirmek için önce temeli kuracak bilgiye, sonra bilgiyi duyular ve iskelet sistemi ile deneyimlemeye ve motor becerileri geliştirerek hareketi alt hareket gruplarına ayırabilmeye...
SENSİNGBODYACADEMY UZMANLARI İLE CANLI STÜDYO PRATİKLERİ 50.00 €

SENSİNGBODYACADEMY UZMANLARI İLE CANLI STÜDYO PRATİKLERİ

05/08/2022 / No Comments
SENSİNGBODYACADEMY UZMANLARI İLE CANLI STÜDYO PRATİKLERİ Advanced Teacher Training 300 programının, pratik destekleme modülüdür. Eğitimin çizgisinde ve eğitimde anlatılan konu ve akışı destekleyerek ilerleyen online stüdyo pratiklerimize katılarak, eğitim buluşma günlerini ve kişisel pratiğinizi destekleyebilirsiniz. Günün farklı saatlerinde ve farklı eğitmenlerle pratikler yapmak, bedeninizin farklı anlardaki cevaplarını bulmanıza yardımcı olacaktır....
MENTORLUK SÜPERVİZYON SÜRECİ 140.00 €

MENTORLUK SÜPERVİZYON SÜRECİ

05/08/2022 / No Comments
MENTORLUK SÜPERVİZYON SÜRECİ Advanced Teacher Training 300 programının, mentor seviyesindeki deneyimli eğitmenleri ile birebir çalışmaları içeren modülüdür. Uzmanlık alanına ve uzmanlık seviyesine göre, kendinizi tarzına ve yaklaşımına yakın hissettiğiniz seçili eğitmenlerimizden biriyle özel çalışabilirsiniz. Online veya yüz yüze görüşmeler, yazılı ve sözlü doküman hazırlıkları hakkında geribildirim almak, eğitmenlik sürecinde tıkandığınız...
YOGA TARİHÇESİ ve MODERN YOGA UYGULAMALARI 67.00 €

YOGA TARİHÇESİ ve MODERN YOGA UYGULAMALARI

05/08/2022 / No Comments
YOGA TARİHÇESİ ve MODERN YOGA UYGULAMALARI Advanced Teacher Training 300 programının bir parçası olan bu modül, yoganın doğuşu, ritüelleri, yıllar ve kıtalar arasında geçirdiği dönüşüm ve varolan yoga türleri ve uygulamalarının etki ve katkılarını kapsamaktadır. Doğduğu yer ve zamanda, o dönemin gerçekleri ve ihtiyaçlarına yönelik olarak varolan yoga öğretisi ve...
YOGA FELSEFESİ ve MİTOLOJİ – KRİYALAR 67.00 €

YOGA FELSEFESİ ve MİTOLOJİ – KRİYALAR

05/08/2022 / No Comments
YOGA FELSEFESİ ve MİTOLOJİ – KRİYALAR Advanced Teacher Training 300 programının bir parçası olan bu modül, bağımsız olarak da alınabilir. Programda yoga öğretisinin temelini oluşturan öğretinin detayları insan varoluşu ile ilişkili tüm basamakları sıralayarak ve ilişkilendirerek anlatılacaktır. İnsan, her çalışma ve öğretiye, olduğu, varolduğu haliyle, kendi algı ve yaşam gerçekleri...
PRANAYAMADA DERİNLEŞME 67.00 €

PRANAYAMADA DERİNLEŞME

05/08/2022 / No Comments
PRANAYAMADA DERİNLEŞME Advanced Teacher Training 300 programının bir parçası olan bu modül, pranayama teknikleri ve yoga uygulamasının nefes pratiği ile derinleştirilmesine yönelik olarak hazırlanan uygulama modülüdür. Nefes, nefes almaya yardımcı olan kasların ve nefesin bedende yarattığı etkiyi belirleyen beden boşluklarının çalışması ile derinleştirilebilir, ve bedende fiziksel dönüşüme katkı sağlayacak bir...
MEDİTASYON TEKNİKLERİNDE DERİNLEŞME 72.00 €

MEDİTASYON TEKNİKLERİNDE DERİNLEŞME

05/08/2022 / No Comments
MEDİTASYON TEKNİKLERİNDE DERİNLEŞME Advanced Teacher Training 300 programının bir parçası olan bu modüle, meditasyon uygulaması ve teknikleri hakkında bilgi almak ve kişisel meditasyon uygulama becerisini kazanmak isteyenler de katılabilir. Meditasyon, bilinç ve farkındalık kavramlarının uygulamalı olarak aktarılacağı modül başta Zen Meditasyonu olmak üzere, farklı meditasyon pratiklerinden oluşmaktadır. Uygulamalar, uygulama sebep...
ANATOMİ II / YOGA ve PATOLOJİLER – PATOLOJİLERE ÖZEL PRATİK GELİŞTİRME 155.00 €

ANATOMİ II / YOGA ve PATOLOJİLER – PATOLOJİLERE ÖZEL PRATİK GELİŞTİRME

05/08/2022 / No Comments
ANATOMİ II / YOGA ve PATOLOJİLER – PATOLOJİLERE ÖZEL PRATİK GELİŞTİRME Advanced Teacher Training 300 programının bir parçası olan ve aynı zamanda beden ve anatomi meraklısı yoga uygulayıcıları tarafından da ayrıca alınabilecek, yoga ve patolojilere yönelik özel yaklaşım detayları içeren bir modüldür. Bedenin ve hareketin detaylarını bilmek, sağlıklı bedenler veya...
PRANAYAMA TEKNİKLERİ 67.00 €

PRANAYAMA TEKNİKLERİ

05/08/2022 / No Comments
PRANAYAMA TEKNİKLERİ Advanced Teacher Training 300 programının bir parçası olan bu modül, pranayama teknikleri ve yoga uygulamasının nefes pratiği ile derinleştirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Yoga, öğretisi içinde, tavır, tutum, fiziksel pratikler, pranayama ve meditasyon aşamalarını barındıran güçlü ve girift bir sisteme sahiptir. Fiziksel pratikte rahatlayan beden, nefesi düzenleme becerisine ve...
ORTA ve İLERİ SEVİYE EL / DİL YÖNLENDİRMELERİ 78.00 €

ORTA ve İLERİ SEVİYE EL / DİL YÖNLENDİRMELERİ

05/08/2022 / No Comments
ORTA ve İLERİ SEVİYE EL / DİL YÖNLENDİRMELERİ Advanced Teacher Training 300 programının bir parçası olan bu modül, bir yoga eğitmeninin uygulamasını ve öğrencisine yaklaşımını derinleştirecek ve güvenli alan oluşturma becerisini güçlendirecek el ve dil yönlendirmeleri ile yaklaşım etiğini içermektedir. Yoga dersleri, kimi zaman kalabalık, kimi zaman özel ve küçük...
ORTA ve İLERİ SEVİYE AKIŞ TEKNİKLERİ 103.50 €

ORTA ve İLERİ SEVİYE AKIŞ TEKNİKLERİ

05/08/2022 / No Comments
ORTA ve İLERİ SEVİYE AKIŞ TEKNİKLERİ Advanced Teacher Training 300 programının bir parçası olan bu modül, öğretme teknikleri ve sekans oluşturma modüllerinin üzerine inşa edilmiştir. Temel Yoga Programları seviye 1 ve 2 derslerinin anlatımı ve kurgusunu içerirken, İleri Seviye Programlar orta ve üzeri ders kurgularının nasıl daha etkili yapılabileceği ile...
MEDİTASYON TEKNİKLERİ ve METİN OLUŞTURMA 72.00 €

MEDİTASYON TEKNİKLERİ ve METİN OLUŞTURMA

04/08/2022 / No Comments
MEDİTASYON TEKNİKLERİ ve METİN OLUŞTURMA Advanced Teacher Training 300 programının bir parçası olan bu modül, meditasyon uygulaması ve teknikleri hakkında bilgi almak ve kişisel meditasyon uygulama becerisini kazanmak isteyenler için de uygundur. Meditasyon kavramını, uygulama teknikleri ve farkındalık kelimesi çerçevesinde detaylı inceleyeceğimiz ve tartışacağımız, ne zaman, nasıl ve kimler için...
ANATOMİ / YAPI – FONKSİYON – YOGA 135.00 €

ANATOMİ / YAPI – FONKSİYON – YOGA

04/08/2022 / No Comments
ANATOMİ / YAPI – FONKSİYON – YOGA Advanced Teacher Training 300 programının bir parçası olan ve aynı zamanda beden ve anatomi meraklısı yoga uygulayıcıları tarafından da ayrıca alınabilecek anatomi , fonsiyon ve yoga dolu bir modüldür. Yoga, pilates, fitness birer egzersiz disiplinidir. Her birinin kendi öğretisine dayalı beden formları ve...
ORTA ve İLERİ SEVİYE SEKANS OLUŞTURMA TEKNİĞİ 103.50 €

ORTA ve İLERİ SEVİYE SEKANS OLUŞTURMA TEKNİĞİ

04/08/2022 / No Comments
ORTA ve İLERİ SEVİYE SEKANS OLUŞTURMA TEKNİĞİ Advanced Teacher Training 300 programının, asana, anatomi ve sekans kurgu detaylarını içeren öğretme teknikleri üzerine kurulu ve farklı içerikte sekanslar oluşturabilmek üzerine odaklı modülüdür. Pozları bilmek, asanaları birbiri ardına işleyebilmek için tek başına yeterli değildir. Derslerinizde karşılaşacağınız farklı beden tipleri, farklı sınırlara ve...
ÖĞRETME TEKNİKLERİ 164.00 €

ÖĞRETME TEKNİKLERİ

30/07/2022 / No Comments
ÖĞRETME TEKNİKLERİ Advanced Teacher Training 300 programının, asana, anatomi ve sekans kurgu detaylarını içeren öğretme tekniklerine odaklı modülüdür. İleri seviye asanaların, farklı bedenler üzerine, anatomik detaylar ve poz giriş püf noktaları ile nasıl giydirildiğini anlatmayı ve pratik etmeyi ve ders kurgusunda kullanılan detayları kapsar. Program, mevcut bilgi ve deneyimlerinizi yaratıcı...
85.00 €

İLERİ SEVİYE YOGA EĞİTMENLİK EĞİTİMİ / 300 saat

27/07/2022 / No Comments
İLERİ SEVİYE YOGA EĞİTMENLİK EĞİTİMİ / 300 saat Program, mevcut bilgi ve deneyimlerinizi yaratıcı sentezlerle dönüştürebileceğiniz YENİ yöntemler, İçsel yolculuğunuzda, rehber olabilecek yeni SİSTEMLER, Hareket anatomisi ve duygusal beden detayları ile zenginleştirilmiş ileri seviye asana aktarımı sayesinde eğitmenliğinizi dönüştürecek yeni bir BAKIŞ AÇISI kazanacağınız, Hareketteki bilince; toplum ve sosyallik hallerinin...
NEVAL ARAS ile İLERİ SEVİYE ASANA 85.00 €

NEVAL ARAS ile İLERİ SEVİYE ASANA

27/07/2022 / No Comments
NEVAL ARAS ile İLERİ SEVİYE ASANA Advanced Teacher Training 300 programının, Asana ve Anatomik Gelişim & Dönüşüm bölümlerinden bir tanesidir. İleri seviye asanaların, farklı bedenler üzerine, anatomik detaylar ve poz giriş püf noktaları ile nasıl giydirildiğini anlatmayı ve pratik etmeyi kapsar. Pratik esnasında verilen poz detayları, özellikli temalarla işlenmekte ve...
AYŞE TUĞÇE TOP ile İLERİ SEVİYE ASANA 65.00 €

AYŞE TUĞÇE TOP ile İLERİ SEVİYE ASANA

26/07/2022 / No Comments
AYŞE TUĞÇE TOP ile İLERİ SEVİYE ASANA Advanced Teacher Training 300 programının, Asana ve Anatomik Gelişim & Dönüşüm bölümlerinden bir tanesidir. İleri seviye asanaların, farklı bedenler üzerine, anatomik detaylar ve poz giriş püf noktaları ile nasıl giydirildiğini anlatmayı ve pratik etmeyi kapsar. Pratik esnasında özellikli temalar işlenmekte ve öğrencilerin zorlandığı...
ANATOMY BASICS II 38.00 €

ANATOMY BASICS II

26/07/2022 / No Comments
ANATOMY BASICS II Program, yapısal ve fonksiyonel anatomi bilgilerini, yapı fonksiyon arasındaki ilişkiyi ve farkları detaylı, anlaşılır, keyifli, öğretici, ve örneklerle güçlendirilmiş bir örgü içinde aktaracak şekilde hazırlanmıştır.   Konular, hareketin pasiflerinden ve ana sağlayıcısından biri olan eklemler, hareketin yönü ve maksimal boyutunu ifade eden ROM çerçevesinde hazırlanmıştır. Modüllerden diğer...
TEMEL YOGA EĞİTMENLİK EĞİTİMİ 1,190.00 €

TEMEL YOGA EĞİTMENLİK EĞİTİMİ

24/07/2022 / No Comments
TEMEL YOGA EĞİTMENLİK EĞİTİMİ Program, öğretme teknikleri ve bilişsel ölçümler temel alınarak, doğru yerleştirme ve geliştirme çalışmaları ile başlamaktadır. Algı ve perspektif ölçüm ve çalışmaları ile öğrencilerin öğrenme modelleri tanımlanır.   Yoga değerlerini akademik araştırmalarla zenginleştirdiğimiz programda, zihin ve beden pratikleri ile öğrenme ve öğretme aşamaları birbirinden ayrıştırılarak aktarılmakta, bütünleştirme...
ANATOMY BASICS I 35.00 €

ANATOMY BASICS I

24/07/2022 / No Comments
ANATOMY BASICS I Program, yapısal anatomi bilgilerini, detaylı, anlaşılır, keyifli, öğretici, ve örneklerle güçlendirilmiş bir örgü içinde aktaracak şekilde hazırlanmıştır.   Konular, beden parçaları arasındaki ilişkiler ve aktarım şekli; anatomiyi, terimlerden çekindiği için öğrenemeyen, harekete bakış derinliğini artırmak isteyenlere özel olarak “hap bilgi” niteliğinde kurgulanmıştır.   Kolay, zevkli, ve herkes...
Üyelik Paketleri 13.50 €

Üyelik Paketleri

24/07/2022 / No Comments
Üyelik Paketleri Hayat, evlerimizin içinden, teknolojinin bizlere sunduğu imkanlarla şekilleniyor.   Yoga’ya başlamak veya pratiğini derinleştirmek için uzman gözlere ihtiyaç duyan, saatleri kıymetli olan ve bulunduğu ortamda pratiği tercih edenlere farklı saatler ve geniş bir kadro ile el uzatıyoruz.   Bedensel pratiğinizi temel alarak, aynı zamanda bilişsel farkındalığınızı derinleştirebileceğiniz kapsamlı...
GELİŞİMSEL ANATOMİ 85.00 €

GELİŞİMSEL ANATOMİ

23/07/2022 / No Comments
GELİŞİMSEL ANATOMİ Program, insan bedeninin gelişim süreçlerini, bu süreçlerin yapısal ve fonksiyonel gerçeklikleri kapsamında bölümlere ayırarak incelemektedir. Yetişkinin kemik sayı ve yapısı, kas doku yapısı ve fonksiyon çeşitliliği doğduğu andan, yani bebeklik sürecinden farklıdır. Bir bebeğin ve yetişkinin ne kemik yapısı, ne de nefes alma paterni aynı değildir. Çocukluk ve...
YÜZ HAREKET ANATOMİSİ 85.00 €

YÜZ HAREKET ANATOMİSİ

23/07/2022 / No Comments
YÜZ HAREKET ANATOMİSİ Program, cildimizin ve yüz şeklimizin altında yatan bilgeliği, yapısal - fonksiyonel ve duygusal anatomi bilgileri temelinde incelemektedir.   Yüzümüz, varlığımızın ifade haritasıdır. Duygusal tavrımızın izleri yüzümüzde gizlidir.   Göz, burun ve ağız, yüz – ifademiz ve şeklimizin temel organlarıdır. Bu organlar arasındaki hareket içeren ifade ilişkisi aracılığıyla,...
DUYGUSAL ANATOMİ MODÜL 1 620.00 €

DUYGUSAL ANATOMİ MODÜL 1

23/07/2022 / No Comments
DUYGUSAL ANATOMİ MODÜL 1 Duygu – Beden Teorisi ve Tipolojiler Duygusal anatomi; Amerikalı psikoterapist Stanley Keleman tarafından geliştirilmiş, metodolojisi anatomik temellere dayanan, içine doğduğumuz coğrafyanın, içinden geçtiğimiz tüm deneyimlerimizin hücrelerimizden tüm beden şeklimize kadar, anatomimizde somutlaşmış etkilerini inceleyen duygu-beden teorisidir. Anatomik süreçler bilgeliğin ürünüdür. Bu şekil ve süreçlerin yarattığı duygular...
DUYGUSAL ANATOMİ MODÜL 2 661.00 €

DUYGUSAL ANATOMİ MODÜL 2

21/07/2022 / No Comments
DUYGUSAL ANATOMİ MODÜL 2 Duygu – Tavır (Hareket) Teorisi ve Tipolojiler Duygusal anatomi; içinden geçtiğimiz tüm deneyimlerimizin hücrelerimizden tüm beden şeklimize kadar, anatomimizde somutlaşmış etkilerini inceleyen duygu-beden-ifade teorisidir.   Bu program, ilk modül programında yer alan duygu-beden tipolojilerine ek olarak; beden tipolojileri ve tavır (hareket) ilişkisini incelemektedir.   Modülün temeli,...